Sensorydown – veliki borci za male borce! (FOTO)

Sensorydown – veliki borci za male borce! (FOTO)

27.03.2015 • 15:16
Jeste li čuli za "senzorce"? Radi s o djeci sa senzornim poremećajem koja podražaje iz okoline (auditivne, vizualne, taktilne, olfaktivne, gus...
27 | 03 | 2015 15:16